Pajisjet e zorrëve, lidhjet, pajisjet

  • Hose Fittings, Couplings,Hardware

    Pajisjet e zorrëve, lidhjet, pajisjet

    Pajisjet e zorrës janë një lidhje midis tubave ose makinerive, është çmontimi dhe montimi i pikës së lidhjes midis komponentit dhe tubit.Montimi i zorrës luan një rol të domosdoshëm dhe të rëndësishëm në montimin e tubit/ zorrës.Është një nga dy komponentët kryesorë të tubacioneve hidraulike.Pajisjet e tubave përdoren për lidhjen lineare të instrumenteve.