Zorrë hidraulike

  • Hydraulic Rubber Hose

    Zorrë hidraulike gome

    Zorra gome hidraulike është një lloj zorre gome që është më e lartë se zorra e zakonshme e gomës, pavarësisht nga performanca ose funksioni.Është kryesisht spirale nga shtresa e brendshme e gomës dhe shtresa e mesme gome dhe disa mbështjellje me tela çeliku.Funksioni i gomës së brendshme është të lejojë që mediumi i përcjellë të përballojë një presion të caktuar dhe ndërkohë të parandalojë gërryerjen e telit të çelikut.Shtresa e jashtme e gomës është për të parandaluar që tela e çelikut të marrë lloje të tjera dëmtimesh.Kjo bën që teli i çelikut si material kornizë të luajë një rol të caktuar në përforcim.Zorra hidraulike e gomës jo vetëm që mund të përdorë fuqinë hidraulike për të transportuar media të tilla si uji dhe ajri, por gjithashtu transmeton media me presion të lartë si vaji, në mënyrë që të sigurojë qarkullimin e vazhdueshëm të transferimit të lëngjeve dhe energjisë.