Lidhjet e Zgjerimit Metal

  • Stainless Steel Metallic Bellows Corrugated Expansion Joints

    Lidhje zgjerimi të valëzuara me shakull prej çeliku të pandryshkshëm

    Lidhjet e Zgjerimit Metal të quajtur edhe kompensues të valëzuar metalik, ai përbëhet nga shakulla metalike dhe aksesorë të tillë si tubi fundor, mbështetësja, fllanxha dhe kanali.Lidhjet e zgjerimit metalik mund të përdoren për të thithur ndryshimet dimensionale të tubacioneve, kanaleve dhe kontejnerëve të shkaktuar nga zgjerimi termik dhe tkurrja e ftohtë, ose për të kompensuar zhvendosjen aksiale, tërthore dhe këndore të tubacioneve, kanaleve dhe kontejnerëve.Mund të përdoret gjithashtu për reduktimin e zhurmës dhe reduktimin e dridhjeve.